slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Zgodovina
120 amperska elektrolizna celica za pridobivanje elementarnega fluora (1965)

120 amperska elektrolizna celica za pridobivanje elementarnega fluora (1965)

Začetki današnjega odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo segajo v leto 1953, ko je bil ustanovljen pod imenom Odsek za gorivo in UF6R-3 z nalogo obvladati proizvodnjo jedrskega goriva. Tu je šlo za program, ki je bil celo v današnjih razmerah in pri sedanjem stanju razvoja več kot ambiciozen. V okviru tega programa naj bi razvili prihodnjo domačo proizvodnjo uranovega dioksida, iz katerega naj bi izdelovali tablete za uporabo v gorivnih elementih lahkovodnih jedrskih reaktorjev.

Od ustanovitve pa do leta 1962 so bile glavne naloge takratnega odseka pridobivanje in shranjevanje fluora, ki je bil nujno potreben pri postopku za izotopsko bogatenje urana. Fluor se je pridobival z elektrolizo za kar je bilo potrebno v tistem času razviti tudi primerne elektrolizne celice.

Poleg omenjenega je bilo potrebno razviti še kup drugih tehničnih rešitev, kjer je šlo za delo z fluorom, saj je bila v tistem času ta tehnologija iz tujine nedostopna javnosti. Leta 1958 je skupini uspelo sintetizirati prvih nekaj gramov uranovega heksaflurida, ki se uporablja v nadaljnem procesu izotopskega bogatenja urana.

Leta 1962 je odsek svoje raziskave razširil na širše področje anorganske kemije fluora. Na institutu je sintetizirana nova spojina XeF6, ena prvih spojin žlahtnih plinov.

Konec leta 1965 se je odsek razdelil na dva nova odseka. Raziskave na področju uranovega dioksida je prevzel novi
Odsek za keramiko. Raziskave na področju fluora pa je nadaljeval Odsek za kemijo fluora.

 

 

Skupina se je pričela tudi aktivno vključevati v izmenjavo znanstvenih informacij, tako je bila leta 1972 Ljubljana izbrana kot kraj 4. evropskega simpozija za kemijo fluora.

Leta 1987 se je odsek preselil v nove prostore v novem krilu instituta ter nove laboratorije sodobno opremil. Od leta 1988 pa ima odsek tudi lasten rentgen. V vseh letih obstoja se je močno razvil tudi analizni laboratorij, ki poleg tekočih analiz opravlja razne storitve za zunanje naročnike.

Od leta 1992 se odsek imenuje Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo in je sposoben izvajati eksperimentalno najzahtevnejše vrhunske temeljne raziskave na področju anorganske kemije. O današnjem ugledu skupine priča dejstvo, da ji je bila v letu 1995 že drugič zaupana organizacija evropskega simpozija o kemiji fluora, tokrat enajstega po vrsti.

Že desetletja posveča odsek del svoje dejavnosti tudi popularizaciji znanosti. Danes ima odsek poseben šolski laboratorij, namenjen predvsem srednješolcem, ki jih kemija posebno zanima. V njem lahko v tečajih pod vodstvom raziskovalcev izvajajo najrazličnejše zanimive in privlačne kemijske poiskuse ob katerih si širijo znanje.