ensl
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Srok

Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami (SROK)

 

Namen SROK

 

To službo je ustanovil direktor IJS s sklepom z dne 10.11.1999 na podlagi Statuta IJS in sprejetega Poslovnika za ravnanje z odpadnimi kemikalijami. Namen dela SROK je urediti ravnanje z odpadnimi kemikalijami, ki nastajajo na IJS, ko le te postanejo odpadek, oziroma predstavljajo breme za lastnika originalnih kemikalij. Odpadne kemikalije nastajajo pri laboratorijskem delu, so v trdnem ali tekočem agregatnem stanju, ter predstavljajo v splošnem nevarne odpadke, saj imajo običajno strupene, korozivne, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti.

V smislu izvajanja dobre laboratorijske prakse, ter skrbi za varstvo okolja, SROK prevzema od posameznih odgovornih oseb za odpadne kemikalije na posameznih odsekih, ter jih začasno skladišči v skladišču SROK.

SROK tudi skrbi za interno uničenje odpadnih kemikalij, oziroma njihovo oddajo zunanjim pooblaščenim izvajalcem.

Osnovni dokument, ki ureja delo SROK je Poslovnik za ravnanje z odpadnimi kemikalijami.

 

Odgovorna oseba in član

 

ODGOVORNA OSEBA: Doc dr. Marko Gerbec – (01/477 31 69)

ČLAN: Mag. Peter Frkal – (01/477 35 98)

 

Pomembni dokumenti – SROK

 

1. Poslovnik SROK (pdf)

2. Dopis vsem organizacijskim enotam IJS (pdf)

3. Memo vodje odseka na SROK o imenovanju odgovorne osebe (pdf)

4. Oddajni obrazec OB-1 za oddajo odp. kemikalij (xlsx)

5. Kontaktne osebe po odsekih – 23.3.2017 (xlsx)

 

Skladišče SROK

Opis skladišča:

 • V celoti je izdelano iz negorljivih snovi (stene, tla, strop).

 • Ima tla odporna na kemikalije, ter premazana z epoksidno barvo. Tla imajo lovilno jamo.

 • Lovilne posode za morebitne izlite snovi.

 • Naravno in prisilno zračenje.

 • Dostop v skladišče je omejen

 

Skladisce1 Skladisce2 odpadki1 odpadki2

 

Pomembno za sodelavce IJS

 

Vse vodje organizacijskih enot obveščamo in naprošamo sledeče:

 1. Vodja vaše organizacijske enote naj imenuje pooblaščeno osebo, ki bo vodila interne evidence o odpadnih kemikalijah, ter bo kontaktna oseba med organizacijsko enoto ter SROK. Memo o imenovanju odgovorne osebe naj prejme odgovorna oseba v SROK (dr. Marko Gerbec, odsek K-1). Vzorec Memo obrazca je priložen.
 2. Oddaja in prevzem odpadnih kemikalij se izvaja v skladu s poglavjem 6.1 Poslovnika, ter izpolnjenim oddajnim obrazcem OB-1.
 3. Prevzete odpadne kemikalije bodo skladiščene v novem skladišču odpadnih kemikalij na lokaciji reaktorskega centra Brinje, kjer bodo kasneje tudi uničene, oziroma nevtralizirane. Transport od lastnika kemikalij do skladišča organizirajo člani SROK in Služba za prevoze IJS (garaža) v skladu s Poslovnikom o svojem delu.
 4. V skladu s tem vas prosimo, da obvestite vse svoje sodelavce, da je oddajanje odpadnih kemikalij na druge načine ali lokacije znotraj IJS prepovedano !
  Obstoječi skladiščni lokaciji na Jamovi 39 (t.i. “bunker” in “kontejner”) sta bili ukinjeni in izpraznjeni, kar sta izvedla SROK in Varnostni inženir IJS v Avgustu 2000.