slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Srok

Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami (SROK)

 

Namen SROK

 

To službo je ustanovil direktor IJS s sklepom z dne 10.11.1999 na podlagi Statuta IJS in sprejetega Poslovnika za ravnanje z odpadnimi kemikalijami. Namen dela SROK je urediti ravnanje z odpadnimi kemikalijami, ki nastajajo na IJS, ko le te postanejo odpadek, oziroma predstavljajo breme za lastnika originalnih kemikalij. Odpadne kemikalije nastajajo pri laboratorijskem delu, so v trdnem ali tekočem agregatnem stanju, ter predstavljajo v splošnem nevarne odpadke, saj imajo običajno strupene, korozivne, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti.

V smislu izvajanja dobre laboratorijske prakse, ter skrbi za varstvo okolja, SROK prevzema od posameznih odgovornih oseb za odpadne kemikalije na posameznih odsekih, ter jih začasno skladišči v skladišču SROK.

SROK tudi skrbi za interno uničenje odpadnih kemikalij, oziroma njihovo oddajo zunanjim pooblaščenim izvajalcem.

Osnovni dokument, ki ureja delo SROK je Poslovnik za ravnanje z odpadnimi kemikalijami.

 

Odgovorna oseba in član

 

ODGOVORNA OSEBA: Prof. Marko Gerbec – (01/477 31 69)

ČLAN: Mag. Peter Frkal – (01/477 35 98)

 

Pomembni dokumenti – SROK

 

1. Poslovnik SROK – izdaja 3 (pdf)

2. Dopis vsem organizacijskim enotam IJS (pdf)

3. Memo vodje odseka na SROK o imenovanju odgovorne osebe (pdf)

4. Navodilo s primerom za izračun izjem pri prevozu po ADR (docx)

5. Listina o prevozu nevarnega blaga (docx)

6. Oddajni obrazec OB-1 (izdaja 3) za oddajo odp. kemikalij (xlsx)

7. Oddajni obrazec OB-2 (izdaja 3) za izdajo odp. kemikalij (xlsx)

8. Oddajni obrazec OB-3 (izdaja 3) za uničenje odp. kemikalij (xlsx)

9. Kontaktne osebe po odsekih – 23.3.2017 (xlsx)

 

Skladišče SROK

Skladišče se nahaja v ograjenem zunanjem delu objekta na lokaciji RC Podgorica.

  slika-1slika-2

 

Pomembno za sodelavce IJS

 

Vse vodje organizacijskih enot obveščamo in naprošamo sledeče:

  1. Vodja vaše organizacijske enote naj imenuje pooblaščeno osebo, ki bo vodila interne evidence o odpadnih kemikalijah, ter bo kontaktna oseba med organizacijsko enoto ter SROK. Memo o imenovanju odgovorne osebe naj prejme odgovorna oseba v SROK (Prof. Marko Gerbec, odsek K-1). Vzorec Memo obrazca je priložen.
  2. Oddaja in prevzem odpadnih kemikalij se izvaja v skladu s poglavjem 6.1 Poslovnika, ter izpolnjenim oddajnim obrazcem OB-1.
  3. Prevzete odpadne kemikalije bodo skladiščene v novem skladišču odpadnih kemikalij na lokaciji reaktorskega centra Brinje, kjer bodo kasneje tudi uničene, oziroma nevtralizirane. Transport od lastnika kemikalij do skladišča organizirajo člani SROK in Služba za prevoze IJS (garaža) v skladu s Poslovnikom o svojem delu.