slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Šola eksperimentalne kemije

Šola eksperimentalne kemije, ki deluje v okviru odseka in v sodelovanju s Slovenskim društvom ljubiteljev kemije, ohranja izredno pomembne povezave inštituta s šolami, tako osnovnimi kot srednjimi, zanimanje pa je tudi v vrtcih. V obliki tečajev ali zgolj z obiski omogočamo učencem eksperimentiranje in odkrivanje lastnosti snovi. S prikazom kemijskih poskusov, ki jih izvajajo učenci in dijaki, sodelujemo na vsakoletnem Slovenskem festivalu znanosti v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije. Atraktivne kemijske poskuse  predstavljamo tudi na drugih prireditvah namenjenih spoznavanju naravoslovja (Noč raziskovalcev).

V letu 2013 smo uspešno zaključili evropski projekt KidsINNscience (http://www.kidsinnscience.eu/) v okviru katerega smo sistematično zbrali inovativne učne prakse s področja naravoslovnih predmetov iz posameznih partnerskih držav ter jih selekcionirali po postavljenih kriterijih. Dobili smo zbirko 80 učnih praks, razporejenih po nivoju izobraževanja. 28 inovativnih praks je bilo izbranih za prenos v izobraževalne inštitucije. Dobra inovativna učna praksa pomaga povečati motivacijo in zmanjšati razlike med učenci (fantje/dekleta, učenci s posebnimi potrebami…). Opisana mora biti dovolj jasno, hkrati pa biti dovolj fleksibilna, da jo lahko uporabimo v različnih okoljih. Projekt je povezoval osem evropskih držav: Avstrijo (koordinator), Italijo, Nemčijo, Nizozemsko, Španijo, Švico, Velike Britanijo in Slovenijo ter dve čezmorski, Brazilijo in Mehiko.