slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
DOC. DR. MATIC LOZINŠEK PREJEMNIK ERC PROJEKTA

SODELAVEC INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« DOC. DR. MATIC LOZINŠEK PREJEMNIK ERC PROJEKTA STARTING GRANT 2020

Ljubljana, 3. september 2020Sodelavec Instituta »Jožef Stefan« doc. dr. Matic Lozinšek je kot edini Slovenec uspel pridobiti projekt na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno kariero. Doc. dr. Lozinšek je evalvacijski panel ERC za fizikalno in analizno kemijo prepričal  s projektom HiPeR-F, za petletni projekt pa bo prejel skoraj 2,4 milijona evrov. Za Institut »Jožef Stefan« je to že peti raziskovalni ERC projekt. 

Evropski raziskovalni svet je danes, 3. septembra 2020, objavil rezultate razpisa za raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno kariero (ERC Starting Grant 2020). Z veseljem objavljamo novico, da je ERC izmed  3248 prispelimi prijavami z vsega sveta za financiranje izbral 436 projektov, med njimi tudi projekt z naslovom HiPeR-F (Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry – Preizkušanje omejitev oksidacijskih stanj periodnega sistema s kemijo fluora pod visokimi tlaki) sodelavca Instituta »Jožef Stefan« doc. dr. Matica Lozinška, ki je tokrat edini slovenski prejemnik. Doc. dr. Lozinšek bo za petletni projekt prejel skoraj 2,4 milijona evrov.

Projekt HiPeR-F se bo osredotočal na raziskave kemijskih reakcij s fluorom pod izredno visokim tlakom – od 10.000 barov do preko 100.000 barov. Element fluor, ki ga zaradi svoje izjemne reaktivnosti lahko imenujemo kar tiger periodnega sistema, bo pod ekstremnimi pogoji omogočil preizkušanje omejitev, ki trenutno veljajo v kemiji. Gre torej za združitev dveh specializiranih eksperimentalnih in tudi ekstremnih področij raziskav – študij snovi pod izjemno visokimi pritiski in raziskave ekstremne kemijske reaktivnosti. Pričakujemo lahko, da če bodo uspeli preseči eksperimentalne ovire in težave, ki jih prinaša rokovanje z najbolj reaktivnim halogenom pod visokimi tlaki, da bo to vodilo do odkritij, ki bodo vplivala in razširila naše razumevanje periodnega sistema elementov.

Pridobljeni ERC Starting Grant bo omogočal ustanovitev in financiranje mlade in entuziastične raziskovalne skupine, hkrati pa kot prvi ERC projekt v Sloveniji, ki so mu bila odobrena še dodatna sredstva za nakup pomembne raziskovalne opreme, tudi nakup modernega in zelo zmogljivega rentgenskega difraktometra, namenjenega študiju kristalne strukture snovi pod visokimi tlaki. V novem laboratoriju bo tako doc. dr. Lozinšek s sodelavci imel na voljo vso potrebno opremo in infrastrukturo za predvidene raziskave. ERC StG prejemniku zagotavlja raziskovalno neodvisnost in resurse za sledenje svoji znanstveni viziji in raziskovalni smeri, ki je edinstvena tudi v mednarodnem merilu.

Doc. dr. Matic Lozinšek je kemik, ki se je nad kemijo navdušil že v otroštvu, kemijo fluora pa je pričel raziskovati kot mladi raziskovalec na inštitutu pod mentorstvom prof. dr. Borisa Žemve. Podoktorsko se je izpopolnjeval kot Marie Curie štipendist v Kanadi, kjer se je osredotočil predvsem na kemijo kriptona, ki pa je prav tako prepletena s kemijo fluora. Za raziskave pod visokimi tlaki se je seznanil in navdušil ob udeležbi na mednarodnih poletnih šolah, namenjenih rentgenski kristalografiji. Ideja za nagrajeni projekt izvira iz povezave in združitve teh področij. Doc. dr. Matic Lozinšek je tudi prejemnik Direktorjevega sklada Instituta »Jožef Stefan« za leto 2019.