slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Tekoči projekti / CO

Raziskovalni projekti EU

Člani programske skupine so vključeni v naslednje raziskovalne programe Evropske unije:

TOSCA; Popolno vodenje procesov pri varnostno kritičnih dejavnostih, 7. OP, (M. Gerbec)

EDEN: Uporabniško motivirana demonstracija obvladovanja CBRNe nesreč ali napadov 7.OP, (M. Gerbec – zunanji svetovalec)

FluoCoorChem – Fluorirani šibko koordinirajoči anioni za koordinacijsko kemijo nenavadnih ligandov, 7. OP, Marie Curie Actions (M. Lozinšek)

MED EMILIE; Krepitev sredozemskih pobud, ki majhna in srednje velika podjetja usmerjajo k inovacijam pri razvoju in rabi energijsko učinkovitih tehnologij, (G.Tavčar)

IPA ADRIACOLD; Širitev hladilnih in osveževalnih tehnologij z uporabo sončne energije v jadranski regiji, (G. Tavčar)

 

Druga mednarodna sodelovanja

Člani programske skupine so vključeni tudi v druge oblike mednarodnega sodelovanja:

Priprava aktivnega ogljika iz agrarne biomase z aktivacijo s fosforno kislino in njegova uporaba za odstranjevanje težkih kovin ter izboljšanje lastnosti katalizatorjev iz prehodnih elementov, BI-UA/13-14-003, (A. Jesih)

 

 

Program in projekti finacirani iz ARRS

1. Programska skupina – Anorganska kemija in tehnologija (G. Tavčar)

2. Mladi raziskovalci: K. Radan, I. Shlypanikov, A. Koblar, B. Alič

 

Vključenost v projekte izven finaciranja ARRS

Člani programske skupine so vključeni v naslednje projekte za uporabnike izven financiranja ARRS:

Fluorirani ogljiki, (Z. Mazej)

Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu, RCE – Razvojni Center Energija d. o. o., (R. Kocjančič)

Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu – na segmentu metodologije in raziskave sorpcijskih lastnosti premoga, RCE – Razvojni Center Energija d. o. o., (G. Tavčar)

Razvoj tehnologije pridobivanja bakra iz odpadnih ribiških mrež s pomočjo termičnega razklopa, Ekologija d.o.o., (R. Kocjančič)

 

 

Centri odličnosti

 

Nanocenter – Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije

 

Polimat – Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije