slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Tekoči projekti / CO

Raziskovalni projekti EU

Člani programske skupine so vključeni v naslednje raziskovalne programe Evropske unije:

SUPER-LNG: Podpora trajnostni (vzdržni) uporabi utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) v pomorskem prometu, 1.1.2018 – 30.6.2019 (M. Gerbec)

 

Druga mednarodna sodelovanja

Člani programske skupine so vključeni tudi v druge oblike mednarodnega sodelovanja:

Razvoj nedestruktivne analitske metode za spremljanje površinskih lastnosti nanodelcev s pretvorbo energije navzgor na osnovi optičnih meritev, (M. Ponikvar – Svet)

 

 

Program in projekti finacirani iz ARRS

1. Programska skupina – Anorganska kemija in tehnologija (G. Tavčar)

2. Neposredna pretvorba metana v višje ogljikovodike (G. Tavčar)

3. Mladi raziskovalci: Ž. Zupanek, D. Pavlović, D. Levovnik, E. Gruden

 

Vključenost v projekte izven finaciranja ARRS

Člani programske skupine so vključeni v naslednje projekte za uporabnike izven financiranja ARRS:

Testi obstojnosti vzorcev mrežic, (G. Tavčar)

Raziskave sestave in aktivnih učinkovin v drevesnih smolah, (G. Tavčar, T. Oblak)

Implementatacija procesa za upravlanje varnosti (PSMS) v Naftni Industriji Srbije (NIS j.s.c. ), (M. Gerbec)

Svetovalne storitve pri noveliranju zasnove zmanjšanja tveganja za okolje (M. Gerbec)

Road map: Priprava predloga smernic za izkoristek potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo, (R. Kocjančič)

Izvedba storitev raziskav in razvoja tehnologije uplinjanja (M. Gerbec)

 

 

Centri odličnosti

 

Nanocenter – Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije

 

Polimat – Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije