slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Naša znanost v visokošolskem učbeniku

ucbenik_platnica

Atkins, Overton, Rourke, Weller, Armstrong SHRIVER & ATKINS Inorganic Chemistry Fourth edition Oxford University Press, 2006. Poglavje 17, stran 430.

V enem izmed najbolj prodajanih visokošolskih učbenikov anorganske kemije, v poglavju o žlahtnih plinih, avtorji navajajo tudi sintezo prve organoksenonove(IV) spojine, katere odkritje je plod sodelovanja tega odseka z nemško skupino iz Univerze v Duisburgu.

enacba

ucbenik_mali