slen
IJS – Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Aktualno

WANTED DISCRETE GeF5- ANION

Imidazolium fluoride [(LDipp)H][F] was studied as a good source of fluoride with fluoroacids SiF4 and GeF4. We have managed to obtain discrete trigonal bipyramidal SiF5- and GeF5- anions. Such a geometry of anions is relatively rare compared to the octahedral geometry of anions. Using single crystal X-ray diffraction, we have achieved the first structural determination of trigonal bipyramidal GeF5- anion so far. This work was published in Inorganic Chemistry (2017 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.7b01606 ) and was also highlighted by internet chemistry portal ChemistryViews (GeF5- Anion Characterized http://www.chemistryviews.org/details/news/10605131/GeF5_Anion_Characterized.html)

Raziskovali smo tudi reaktivnost imidazolijevega fluorida [(LDipp)H][F] s spojinami SiF4 in GeF4 in izolirali diskretne trigonalno bipiramidalne SiF5− in GeF5− anione. Takšna geometrija anionov je relativno redka v primerjavi z oktaedrično geometrijo anionov. S pomočjo rentgenske strukturne analize smo določili prvo znano trigonalno bipiramidalno strukturo GeF5− aniona do sedaj. Delo, ki je bilo objavljeno v reviji Inorganic Chemistry (2017 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.7b01606 ), je bilo tudi omenjeno v spletnem kemijskem portalu ChemistryViews (GeF5- Anion Characterized http://www.chemistryviews.org/details/news/10605131/GeF5_Anion_Characterized.html).

DAN ODPRTIH VRAT 2018

Na Institutu vsako leto organiziramo tradicionalne dneve Jožefa Stefana, ki potekajo ob koncu marca, saj 24. marca praznujemo obletnico rojstva velikega slovenskega znanstvenika, po katerem naš Institut nosi ime. Letošnji dan odprtih vrat je potekal v soboto, 24. marca 2018. V okviru Odseka za Anorgansko kemijo in Tehnologijo, se je z atraktivnimi poskusi predstavila šola eksperimentalne kemije.

OPEN DAYS 2018

The Institute organizes the traditional days of Jožef Stefan every year. The event takes place at the end of March, because on March 24 we celebrate the anniversary of the birth of a great Slovenian scientist, according to which our Institute is named. This year's Open Day was held on Saturday, March 24, 2018. The School of Experimental Chemistry was presented with attractive experiments within the Department of Inorganic Chemistry and Technology.

Doctoral Dissertation - Chemistry of N-heterocyclic Carbenes with Selected Fluoride Compounds [VIDEO]

https://www.youtube.com/watch?v=ueFUtVv-8UM&t=3s

Dr. Blaž Alič

This is my doctoral dissertation. We start with the definition of the fundamental problem and explore the reactivity of N-heterocyclic carbenes (NHC) with an...

Naša znanost v visokošolskem učbeniku
Our science in higher education textbook

SLO: V enem izmed najbolj prodajanih visokošolskih učbenikov anorganske kemije, v poglavju o žlahtnih plinih, avtorji navajajo tudi sintezo prve organoksenonove(IV) spojine, katere odkritje je plod sodelovanja tega odseka z nemško skupino iz Univerze v Duisburgu.

EN: Synthesis of the first organoxenon(IV) compound was mentioned in one of the most sold higher education textbook in a chapter of noble gases. Discovery of this compound was made together with German research group of University of Duisburg

Odprtje pilotnega objekta EMILIE InfraSUN

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v sklopu obiska na Institutu »Jožef Stefan« 27. oktobra 2014 slovesno otvoril pilotni objekt EMILIE InfraSUN.

Velika predavalnica IJS je bila ob priložnostni otvoritveni slovesnosti nabito polna, na dogodek so poleg sodelujočih v projektu prišli številni vabljeni iz gospodarstva, javnega življenja in strokovnjaki s področja energetike.

Predsednik vlade je v krajšem nagovoru več kot 150 udeležencem med drugim izpostavil zagon pilotnega projekta InfraSUN kot primer vzpostavitve konkretne vezi med znanostjo in gospodarstvom, ne le na območju Slovenije, temveč tudi v širšem evropskem prostoru. Ob tej priložnosti je predsednik vlade čestital vsem raziskovalcem, ki so sodelovali pri projektu, ter celotnemu Institutu »Jožef Štefan« zaželel veliko uspehov in znanstvenih dosežkov za dobrobit celotne družbe tudi v prihodnje.

The opening of EMILIE InfraSUN pilot plant

The Prime Minister of the Republic of Slovenia dr. Miro Cerar, visited Institute “Jozef Stefan” on the 27th of October 2014. He inaugurated the pilot facility EMILIE InfraSUN.

Large Lecture hall of JSI was used for the commemorative opening ceremony. The number of invited guest came from expert fields of economy and energy.

The Prime Minister had a short speech for more than 150 participants. He highlighted the start of the pilot project InfraSUN as an example of establishing concrete links between science and the economy, not only in Slovenia but also in the wider European area. On this occasion, the Prime Minister congratulated all the researchers who participated in the project.

Poglejte vse naše objave na Facebook-u.